Posts

Showing posts from December, 2007

ADSENSE

Si Rizal sa Call Center part 2.3

Image
Part 2.3

Natapos na ang interbyu. Tulad ng dati, lagpak. Ang sabi nila sa akin marami daw akong dapat pagbutihin at ayusin,tulad ng pagbigkas ko, halata daw na bisayan aksent ko. Pati daw grammar ko, mailito daw ang kustomer. At isa pa daw ang sagot ko sa ilan tanong ay sabog sabog. Sus Ginuo! Ano ba yang pamantayan nila! Hindi naman ako perpektong tao! Bakit ba kailangan ng ganung mga pamantayan, eh sasagot kalamangng tawag, di ba? Kung may pera lang kami, sana ay nag-aaral pa ako hangang ngayon. Pero hindi eh, mahirap lang kami, ito ang katotohanan.

At bakit ba dito (Call Center)? Kasi "sabi" sa akin ito ang usong trabaho at hindi na kailangan na makatapos ka ng kulehiyo. Di naman ako mapili sa trabaho, lalo na kailangan namin ng pera. Kung iniisip niyo kungbait ayaw ko ng service krew sa fastfood ay dahil nabaon kami sa utang sa pagbabayad ng nawalang pera sa kahera na duda ko yung manigir ko ang kumuha. Dahil dito, hindi ko na napagpatuloy ang kurso kong narsing. Naisip…

EmO TaLeS!

Image
I was just wondering
when this subculture emerged
that is an oxymonron in the making
but today's biggest trend

mistakenly identified
as goth, trashers and punk
Yeah, they for love black
but, they aren't the only ones

Emo... this perfectly fits it
Emotion is the key
personality is the attitude
regrets is it fuel

Man evolves
Emo revolves
we think of others rarely
they think of themselves deeply

They come in forms
yet looks like in uniform
all are in the same mood
to be lonely, but still be good

Yes they do cry a lot
even with reasons far too simple to bear
yes they also smile
but each has a subliminal lonliness

They write letters
Post Pictures
Like us... yet there is a difference
and it is very contagous

Suicide, always on their suggestions
Self-Infliction, an act of purging
Mourning, a ritual of renewal
Sobbing, the first requirement


Some appreciate them
Some depreciate them
Some hate them very much
Some love them very much

I could say I'm not one
I would say that they are not bad
I've sholdn't be w…