Bagyo na naman! (Awit habang hininitay ang Pasko)Bagyo na naman!

Bagyo na naman
o kay tulin ng araw
Bagyong Nagdaan
di ba nga nung kailan lang
Nagyong Babagyo
dapat lang paghandaan
Nagyong may Bagyo
tayo na't magtulungan

Bagyo! Bagyo!
Bagyo na naman muli
mga araw na di pinakamimithi
Bagyo! Bagyo!
Bagyo na naman muli
Bayanihan 'siyang maghari

Bagyo na naman
o kay tulin ng araw
Bagyong si Ondoy
di ba nga nung kailan lang
Nagyon si Pepeng
Tayo'y kinakabahan
Nagyon may Bagyo
Buhay ay 'yong ingatan

Bagyo! Bagyo!
Bagyo na naman muli
mga araw na di pinakamimithi
Bagyo! Bagyo!
Bagyo na naman muli
Bayanihan 'siyang maghari

Bayanihan 'siyang maghari!


No comments:

Post a Comment