Over 3,500 educ stakeholders come together to support K to 12

Over 3,500 educators, parents, and students from the National Capital Region (NCR), Region IV-A (CALABARZON), and Region III (Central Luzon) gathered at the Philippine International Convention Center (PICC) to celebrate the milestones of the K to 12 Program and to express support for its continued implementation.

President Benigno S. Aquino III underscored the importance of collective efforts in education, saying, “Sama-sama nating isusulong ang sinimulan nating K to 12 Program; at isang bansa nating iaangat ang antas ng edukasyon sa Pilipinas.”


Education Secretary Br. Armin Luistro FSC said, “Kailangan nating siguraduhin na ang iiwan natin sa ating mga kababayan lalung-lalo na ang kabataan ay ang mga reporma na magbibigay sa kanila ng kahandaan.”

“Walang hamon na hindi nahahanapan ng solusyon; walang hamon na hindi nagkakaroon ng sagot. Ang pusong Pinoy ay nakikita natin sa ating mga guro na handa para sa ating kabataan,” he added. “Bago mag-umpisa ang isang programa ng gobyerno, naghahanda na tayo para rito.”

“Sa atin pong pagsusulong ng K to 12 reform na pang-limang taon na po, marami ang nagsasabi na hindi raw handa ang Pilipinas. Wala namang pangmatagalan na reporma na walang oposisyon. Kung may oposisyon, kasama ito sa demokrasya. Pinapakinggan po natin ang lahat ng boses, pero ang mga boses na kailangan nating isulong ay ang mga boses na para sa kabataan,” Luistro said.

“Ito na po ang huling milya sa ating marathon. Kitang-kita ko na po ang bunga; kitang-kita ko na ang finish line. Ipaglalaban natin na ang Pilipino, kapag sama-sama, kayang-kaya natin. Napatunayan na po natin iyan,” he added.

DepEd Undersecretary Rizalino Rivera said, “Marami pa ang kailangang gawin pero sa tulong ng bawat isa sa atin, magiging magaan ang ating pagtahak sa landas ng K to 12 para sa isang magandang kinabukasan sa ating kabataan.”

National Youth Commission Assistant Secretary Dingdong Dantes stated NYC’s support to the K to 12 Program, saying, “Bilang komisyon na tumatayo at nagtataguyod ng karapatan ng kabataan, naniniwala kami na ang programang ito ay magbibigay daan sa mas matibay na pundasyon ng edukasyon sa ating mga kabataan.”

“Ang edukasyon ay responsibilidad ng lahat at hindi lamang ng iisang tao,” Dantes added. 

With the title “Sa K to 12: Kayang-kaya, sama-sama,” the event aims to engage education stakeholders in strengthening everyone’s commitment in education for Filipino learners.

The K to 12 experience

“Kung gusto natin ng pagbabago, mag-umpisa tayo sa kabataan, mag-umpisa tayo sa edukasyon,” said Arien Lein Ibardo, an incoming Grade 10 student in a public school. “The K to 12 program embarks on a new hope for the Filipino youth.”

Rouen Dizon, the father of a pilot SHS graduate, said the K to 12 Program benefited his son who now manages their automative business. He said, “Sa K to12, mapapanindigan ang sinasabing "Negosyo, Kolehiyo, Trabaho." Sa edad na 19 ay kumikita na ang anak ko dahil sa bokasyon na inaral niya. Nasa kaniya na lamang kung nanaisin pa niyang magkolehiyo. Ito ay higit na praktikal sapagkat ang mga mag-aaral ay dadaan sa magandang training, at the same time, nakabase sa kapasidad at interes nila ang kanilang pag-aaralan.”

He added, “Ito ang naging epektibo sa anak ko at alam kong magiging epektibo rin ito sa lahat. At sa susunod, alam kong marami pang kwento ang magpapatunay nito.”

No comments:

Post a Comment