Blah Blah Blog RAINY DAYS: Buwan ng Wika Bow!

Buwan ng Wika BOW!
*SEASON ENDER*
(this post is written with two languages, for those who don't understand google translate is not recommended)


Magandang Araw! Ang blog post na ito ay handog sa inyo bilang paggunita sa Buwan ng Wika ngayong Agotso. Bukod sa holiday ito sa Quezon City, ito rin ang araw kung saan ginugunita ang pagsulong ng Ama ng wikang Filipino na si Manuel L. Quezon. Kung noon, nagkakagulo kung ano ang pambansang  wika ng nakararaming Pilipino kung Bisaya ba o Tagalog. ito ay tinugunan sa pagbuo ng Komisyon ng Wikang Filipino at ang pagbibigay buhay sa tinaguriang pambansang wika na FILIPINO.

But until now, many are still confused. Some will say "Marunong ka bang mag-Tagalog?", which would mean if one would speak Filipino. You would rarely or not hear people asking, "Marunong ka bang mag-Filipino?" because it has been a 'language tradition' which is technically confusing. Also Filipino defined is a language, a nationality, and the subject in school which makes the term really confusing. Hence the identity crisis.

Ang Filipino ay karamihan nagmula sa wikang Tagalog na karamihan ay nasa Luzon at Maynila na siyang kabisera ng bansa. Ngunit kung pagaaralang mabuti may mga salita na nagmula rin sa ibang dialekto tulad ng Tanan (Sambayanan), Katarungan (mula sa salitang 'Tarung' sa Mindanao) at marami pang iba na inaakala ay bahagi na rin ng purong wikang Tagalog. Kaya ang wikang Filipino ay maaring maituturing na pagkakaisa ng pangunahing wika ng bansa kaya ito ang pinili bilang pambansang wika.

Recently, there are some violent reactions about a article written and sounds like labeling Filipino as the language of talking to 'people who wash their dishes' , 'manongs' and 'tinderas'. This was written by James Soriano, and I have read the complete article. The feel of the words made Filipino a class lower than English, which he said is the 'language of the privileged'. Below are some excerpts from the published one.

We used to think learning Filipino was important because it was practical: Filipino was the language of the world outside the classroom. It was the language of the streets: it was how you spoke to the tindera when you went to the tindahan, what you used to tell your katulong that you had an utos, and how you texted manong when you needed “sundo na.”

These skills were required to survive in the outside world, because we are forced to relate with the tinderas and the manongs and the katulongs of this world. If we wanted to communicate to these people — or otherwise avoid being mugged on the jeepney — we needed to learn Filipino.

But perhaps this is not so bad in a society of rotten beef and stinking fish. For while Filipino may be the language of identity, it is the language of the streets. It might have the capacity to be the language of learning, but it is not the language of the learned.

So I have my education to thank for making English my mother language.


Link to the complete article: http://mb.com.ph/articles/331851/language-learning-identity-privilege

Lumaki sa wikang Ingles, nabangit niya na naging 'trabaho' ang Filipino at kinakailangan lamang upang makipagusap sa mga tao sa kalye, palengke at sa mga hindi nakapag aral sa Ateneo. Isang katotohanan ang aking nasang ayunan, na ang wikang Filipino ay hindi nagagamit sa korte, sa senado, at sa iba pang gawain at papeles sa gobyerno. Pero hindi ba ang ating mga pinuno at mga bayani ay mapitagang nagsasalita ng wikang Filipino? Bagamat matatas tayo sa Ingles na impluwensya sa atin ng mga Amerikano, maituturing na 'plus' sa atin ito bilang Pilipino dahil tayo ay bilingual sa lokal at pandaigigang lingwahe.

We should  are proud to have two languages, English to communicate with the world and Filipino to be intimate with our culture and the nation. Filipino is not intended to be a world language but if you notice, helped us harnessing our greatest strengths, to be hospitable, warm and friendly. Too bad for you (James Soriano) never seeing this advantage, because I grew up in a public school with the manongs and tinderas. Does it make less Filipino? Yes, because language is one of the foundation of a nation and its culture. Language of the streets? All languages are also spoken in the streets, I don't think English is an exception. Filipino might not be spoken in education, politics et cetera because we were 'trained' with it when the republic started with the Americans. And at the end of the day when we talk to our family and friends, its not the language we speak but how we get the message across.

No comments:

Post a Comment